Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Wykonujemy standardowe i zaawansowane pomiary elektryczne z zakresu urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Dla obiektów budowlanych, przemysłowych dokonujemy pomiarów odbiorczych i okresowych, rozpływu mocy a także parametrów i anomalii sieciowych.
 • Pomiary potwierdzamy protokołami sporządzonymi w oparciu o obowiązujące normy i przepisy budowlane.
 • Pomiary wykonujemy miernikami dedykowanymi przez renomowanych producentów posiadających zawsze aktualne certyfikaty.

W NASZEJ OFERCIE WYKONUJEMY POMIARY ELEKTRYCZNE, takie jak :

 1. Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami RCD
 2. Pomiar impedancji pętli zwarcia
 3. Pomiar rezystancji izolacji
 4. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 5. Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 6. Badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej
 7. Pomiary zużycia energii
 8. Analiza sieci jedno i trójfazowej
 9. Rejestracja anomalii napięciowych
 10. Pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego
 11. Pomiar wskaźnika THD napięć i prądów wszystkich faz
 12. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, selektywnych
 13. Nisko napięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 12 kwietnia 2010 19:02
 
Copyright © 2010 ASEL | projekt i wykonanie webplatinum.eu